مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیند احتراق در یک موتور هواپیما توسط دینامیک سیالات محاسباتی CFD