تولید نانو ذرات مگنتیت و نمونه های جانشانی شده با منگنز به روش هم رسوبی