مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1397
مطالعه اثر بازدارندگی خوردگی یک ترکیب شیف باز با استفاده از روش های نویز الکتروشیمیایی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک
داود سیف زاده، وحیده ولیزاده
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1636 KB)
محاسبه مقدار گازهای گلخانه ای در پالایشگاه گاز
مسعود نوردخت، محمد سمیع پورگیری
13-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1268 KB)
محاسبه و مقایسه آنتالپی تشکیل به روش های مکانیک کوانتومی
فریبرز باقری
26-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1256 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر میثم داودآبادی فراهانی سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان