مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397
سنتز کمپلکس نیکل (II) با لیگاند شیف باز نوع N2S حاصل از 2- (بنزیل تیو) -N- (پیریدین-2-ایل متیلن) آنیلین: الکتروشیمی و محاسبات DFT
رویا رنجینه خجسته
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (496 KB)
شبیه سازی اثر لایه متخلخل روی فیلم ریزان بر پارامترهای انتقال حرارت و انتقال جرم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
سمانه امینی آحور، کاظم اداوی، یاسن مهدی زاده چله بری، ماجد امینی، احمد رمضانی سعادت آبادی
12-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (503 KB)
بررسی آنزیمهای کبدی معتادین به تریاک، هروئین و متادون در مقایسه با افراد سالم
علی نفیسی نسب، نوشا ضیاء جهرمی، سید حسین حجازی
19-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (567 KB)
شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در واحد تثبیت میعانات گازی واحد 103 پارس جنوبی به کمک یکپارچه سازی سیستم های انرژی
ایمان سلحشوری، محمد رضا جعفری نصر، امیر مسعود راشدی پور، الناز نصیری لیوارجان
26-49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1499 KB)
مزایای ارگانیک الکترونیک ها نسبت به غیرارگانیک ها و بررسی پیشرفت آنها از منظر شیمی
زهرا کچوئی، فرزانه هاشمی نصر، مهدی صالحی راد
50-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (805 KB)
بررسی و تحلیل روش‌های نوین تبدیل مستقیم گاز طبیعی به متانول
اصغر تقی لو، اسماعیل فرمانی قشلاقی، محمود ترابی انگجی
62-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1908 KB)
شبیه سازی و بررسی رفتار دمایی باتری لیتیم-یون
ابوالفضل فتح الهی، حامد پور فرزاد، امین زبردست
86-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (954 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر میثم داودآبادی فراهانی سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان