مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی - آرشیو مقالات - نسخه بهار1397
تاثیر pH بر تهیه ترکیبات نانوهیبرید آلی- معدنی از نیکل(II)، مولیبدن تری اکسید و 4- سیانوپیریدین به روش هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس آنها
رویا رنجینه خجسته، صفورا قلنجی
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1208 KB)
محاسبه پارامترهای سینتیکی ماده پرانرژی آمونیوم پرکلرات با استفاده از روش وابسته به مدل (کوتس – ردفرن)
حسن توکلی، سید عیسی کرانیان، عباس مبشری
12-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (709 KB)
کاربرد نانوکامپوزیتها در ساخت الکترودهای یون گزین
رویا محمدزاده کاخکی
17-24
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (711 KB)
مدلسازی ریاضی در تراوش تبخیری
نیلوفر منشی زاده، محمد سمیع پورگیری، نصرالله مجیدیان
25-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (772 KB)
تجزیه وتحلیل ساختار واثر آنومری به وسیله مایکروویو اسپکتروسکوپی و سکوپی و روش های آغازین
غلامرضا مرادی
32-39
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (923 KB)
بررسی اثر صمغ گوار بر رفتار رئولوژیکی امولسیون های روغن در آب در حضور لسیتین سویا
روح الله توانا نژاد، طیبه باقری لطف آباد
40-47
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2805
هیئت تحریریه
  1. افشین همتا
  2. فرزانه محمد پور
  3. علی امیری
  4. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان